A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Marzu 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 March 2015
bull29_3_15.jpg
   Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Marzu 2015
 
HADD IL-PALM ID-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ F’GERUSALEMM
Written by Frans Galea   
Friday, 27 March 2015

Din hija il- Liturgija  ta' Hadd il-Palm bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 dahla_ta_gesu_fgerusalem.jpg
        Dahla ta' Gesu' F'Gerusalem

   Mal-waqt li l-Knisja terġa’ tgħix id-Daħla Solenni tal-Mulej f’Ġerusalemm, tibda l-iktar ġimgħa għażiża u qawwija fil-Liturġija tal-Knisja, il-Ġimgħa Mqaddsa.  Il-Misteru tal-Għid kien iċ-ċentru tal-ħajja ta’ Kristu, is-sens tal-miġja tal-Iben ta’ Alla fid-dinja, u huwa l-fus li fuqu jduru t-tagħlim u t-twemmin tal-Insara.  Kollox jiddawwal bil-Misteru tal-Għid.  Ma tistax taqra l-Iskrittura mingħajr id-dawl ta’ dan il-misteru kbir, misteru li l-Missier jixtieq li aħna nifhmu.  Kulma ġara fit-Testment il-Qadim kien qed jipponta lejn dawn il-ftit ġranet.  Kollox kien xbiha minn qabel tal-opra enormi ta’ Kristu, is-siegħa tiegħu li ġpermezz ta’ mewt ħarxa jgħaddi għall-Glorja mmens u bla tmiem miksuba fil-Qawmien.

    Il-Misteru tal-Għid huwa mewt u qawmien.  Dan titkellem fuqu saħansitra n-natura ta’ madwarna, l-istaġuni, il-ħxejjex u s-siġar, it-tqala tal-bnedmin u tal-annimali... kollox huwa leħħa, dehra mċajpra tal-Għid li Alla nnifsu ried li jgħix u jġarrab b’risq tiegħi u tiegħek.  Ġesù qal, “Jekk il-ħabba tal-qamħ ma tindifinx u tmut taħt l-art hi tibqa’ waħedha, imma jekk tmut, tgħix billi tagħti ħafna frott.”  Tal-għaġeb din it-tixbiha.  Ħabba li tinqasam fid-dlam taħt il-ħamrija toħroġ nibbieta minna.  Tista’ tgħid li lanqas biss mietet għax kif tista’ toħroġ il-ħajja minn xi ħaġa mejta?  Fl-aħħar sforz tagħha l-ħabba tal-qamħ toħroġ in-nibbieta li tikber sakemm titfaċċa mill-ħamrija: xitla ġdida li se timmultiplika l-qamħa f’ħafna qmuħ.  Jekk din mhix stampa tal-Ħajja ta’ Dejjem, ma nafx x’inhi.  Il-ħabba daħlet fil-mewt imma flok tmut tagħti frott kotran u tibqa’ tgħix.  Ħajja eterna.  Imma kieku ma daħlitx fil-mewt u baqgħet fl-art, mormija x’imkien, kienet tibqa’ waħedha sakemm titħassar... u mbagħad kienet tmut tassew. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Marzu 2015
Written by Frans Galea   
Monday, 23 March 2015
 bull22_3_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Marzu 2015
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN, 2015 KRISTU L-PATT TA’ ALLA MAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 March 2015

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd tar-Randan 2015 bi hsibijiet  min Joe Rapa

gesu_mssallab.jpg
                  Gesu fuq is-Salib

    L-Istorja tas-Salvazzjoni hi l-Istorja tal-Pattijiet li Alla għamel mal-bniedem.  Ninnutaw proċess, żvilupp f’dawn il-pattijiet jrw wegħdiet li naraw lill-Mulej jidħol fihom ma’ Adam u Eva, ma’ Kajjin, ma’ Noe, ma’ Abraham, ma’ Israel fis-Sinaj u ma’ David.

    Normalment, Patt ikun bejn tnejn min-nies iżda kważi dejjem Alla narawH jintrabat waħdu u ma jorbotx lill-bniedem b’kundiżżjonijiet, tant li fil-Patt ma’ Abraham kien Alla waħdu, f’forma ta’ nar jaqbad, li għadda bejn l-annimali maqsuma, (il-mod kif kienu jsiru l-pattijiet f’dak iż-żmien).  Alla ma ħalliex lil Abraham jgħaddi għax ma riedx jorbtu b’xejn, ma ried xejn mingħandu.  Kien il-Mulej li kellu jwettaq il-Pjan kollu li jagħmel minn Abraham, raġel xwejjaħ mingħajr tfal u miżżewweġ ma’ mara sterili, missier ta’ ħafna ġnus.  Għax, wara kollox, x’seta’ jagħmel Abraham f’dik is-sitwazzjoni?

    Kien biss fil-Patt tas-Sinaj li Alla jemfasiżża l-obbligi li bihom kellu jintrabat il-poplu.  Il-parti ta’ Alla kienet li Hu jdaħħalhom fl-Art li kien wegħedhom, ikeċċi minn quddiemhom is-seba’ ġnus aqwa minnhom li kienu jgħammru hemm, u jibqa’ jieħu ħsiebhom dejjem.  Il-poplu, min-naħħa tiegħu, kellu jżomm ruħu fidil ma’ Alla billi jobdi l-Kmandamenti tiegħu. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Marzu 2015
Written by Frans Galea   
Monday, 16 March 2015
bull15_3_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Marzu 2015
 
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Marzu 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 March 2015
 bull8_3_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Marzu 2015
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 618
© 2015 www.xewkijaparish.org