A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' April 2014
Written by Frans Galea   
Monday, 14 April 2014
bul_l13-4-14.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' April 201
 
HADD IL-PALM 2014 IL-BIDU TAL-GIMGHA MQADDSA
Written by Frans Galea   
Friday, 11 April 2014

Din hija il- Liturgija  Hadd il-Palm bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_mssallab1.jpg
   Gesu qed jigi msallab fuq is-salib

  Hekk kif ir-Randan jersaq lejn tmiemu u jagħmel il-wisgħa għall-Ġimgħa Mqaddsa, il-Liturġija tal-Knisja tippreżentalna Ħadd il-Palm, id-daħla trijonfali ta’ Kristu fil-belt ta’ Ġerusalemm.  Fil-qalba tat-tixjir tal-palm u l-friegħi taż-żebbuġ, tal-istorbju u l-għajat tal-Hosanna, tat-trab itir u l-imnatar ikkuluriti mitfugħin fl-art b’sinjal ta’ rispett, fil-qalba ta’ dan kollu, Kristu kien l-uniku wieħed li kellu għajnejn li jaraw li din l-ewforija kollha kienet bħal, ngħidu aħna, sufarell tal-festa, storbju kemm trid imma li malajr imut.  Ħafna madwaru ħasbu li kien riesaq lejn il-glorja tad-dinja, imma din it-tentazzjoni hu kien diġa rebaħha fid-deżert waqt is-sawma twila li kien għamel tliet snin qabel.  Għall-kuntrarju hu kien jaf li kien riesaq lejn is-siegħa tiegħu, siegħa li kienet ta’ glorja tassew, imma differenti minn dak li kienu qed jaħsbu l-bnedmin. 

   Hu kien imdawwar b’kotra ta’ Lhud li kien jafu sew xi jfisser l-Għid.  Kienu ċċelebrawh mal-familji tagħhom minn mindu kienu trabi u kienu jafu bil-mogħdija li Alla kien wettaq ma’ missirijiethom mill-mewt tal-Eġittu għall-ħelsien tal-Art Imwegħda.  Kull darba li ċċelebraw l-Għid kienu kielu l-ħobż azmu u l-ħaxix morr li kien ifakkarhom fis-salib li Israel ġarr fil-jasar tal-Eġittu.  Imbagħad kienu jgħaddu kull sena għall-inbid ħelu tal-festa, għal-ikla kbira ta’ ferħ, għall-kant ta’ tifħir lil Alla li kien sawwar dak l-Għid tal-għaġeb ma’ missirijiethom.  Fejn qatt setgħu jobsru li dak l-Għid ta’ żmien Mose’ kien biss xbiha ta’ xi ħaġa eqdes, aqwa, iktar misterjuża li Alla kien għad irid iwettaq u li kien se jitwettaq fil-persuna ta’ Ġesù ta’ Nazaret quddiem għajnejhom stess?   

 

Last Updated ( Friday, 11 April 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' April 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 April 2014

  Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' April 2014
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN 2014 KRISTU L-GARANZIJA TAL-QAWMIEN TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 April 2014

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd matul ir-Randan bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jqajjem_lil_lazzru.jpg
     Gesu jqajjem lil Lazzru mil-mewt

  Fil-qalba tar-Randan, fil-Ħames Ħadd  ta’ dan iż-żmien ta’ tħejjija meta qed nibdew inħossu l-wasla tal-Ġimgħa Mqaddsa u l-kampanja bdiet tagħtina l-fwejjaħ tal-Għid, il-Knisja tħabbar l-aħbar tal-qawmien, mhux biss tal-qawmien ta’ Kristu imma wkoll tal-qawmien tagħna mill-mewt.  Fuq dan se jitkellem tista’ tgħid il-qari kollu li għandna llum, anzi, il-qawmien imwiegħed lilna jisboq il-qawmien ta’ Kristu fil-qari li se nisimgħu.

   Biex nifhmu xi trid tgħid il-Kelma meta twegħedna qawmien, hemm bżonn nirriflettu ftit għax hawn mhux qed nitkellmu biss fuq il-qawmien ta’ wara l-mewt fiżika, imma qawmien minn din id-dinja stess, qawmien fil-qalba tal-ġrajjiet li ninsabu għaddejjin minnhom.  Kif jista’ jkun li bniedem li għadu ħaj, li għadu ma daqx il-mewt fiżika meta jieħduh iċ-ċimiteru, kif jista’ dan il-bniedem ikollu bżonn qawmien?  Jekk ma nagħrfux dan il-bżonn mhux se nifhmu dak li se jgħidilna Eżekjel, lanqas San Pawl u wisq inqas se naraw lilna nfusna f’Lażżru ħiereġ mill-qabar. 

 

Last Updated ( Saturday, 05 April 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Marzu 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 March 2014
bullitin30-3-2014.jpg
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Marzu 2014
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN 2014 KRISTU D-DAWL TIEGHEK U TIEGHI
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 March 2014

Din hija il- Liturgija tar-Raba Hadd matul ir-Randan bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_l-ghama.jpg
               Gesu' iffejjaq lil aghma

 

    Alla għażel lil Israel biex minnu joħroġ id-dawl għall-ġnus.  Id-dinja kollha kienet midfuna fid-dlam anke jekk il-bniedem mill-ewwel żminijiet beda jagħmel progressi f’ħafna oqsma.  Dan id-dlam kien in-nuqqas ta’ tama li fil-fond kull bniedem kien iġorr f’qalbu għax ma kienx jagħraf lil Alla.  Għalih il-ħajja kienet kumbinazzjoni li tista’ tofri xorti tajba jew xorti ħażina lil dak li jkun; tista’ tgħix ħafna jew ftit skont xortik.  Għall-bniedem din il-ħajja biss kienet teżisti u min jgħix ħafna jew jgħix ftit, min hu sinjur jew fqir, min famuż jew ħadd ma jaf bih, kulħadd kellu jmut.  Il-biża’ tal-mewt kien id-dlam tad-dinja.  Dehru nies kbar, slaten kbar, qaddisin kbar... imma ħadd ma rebaħ il-mewt.

   Fil-qalba ta’ dan id-dlam kollu deher dawl qawwi ħiereġ mill-ġens Lhudi.  Kristu Ġesù, l-Iben ta’ Alla, ħaduh iċ-ċimiterju u reġa’ ġie lura!  L-ewwel wieħed li rebaħ il-mewt.  Kif tista’ d-dinja temmen dan?  Id-dixxipli li kienu xhieda għax raw b’għajnejhom daru d-dinja jxandru din l-Aħbar.  Imma kif tista’ d-dinja ma taħsibx li dawn kienu mġienen?  Kif jista’ bniedem jemmen aħbar bħal din?

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 514
© 2014 www.xewkijaparish.org