A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 5 ta' Lulju 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 July 2015
 bull5_7_15-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 5 ta' Lulju 2015
 
L-ERBATAX-IL-HADD MATUL IS-SENA 2015 L-EBBUSIJA TAR-RAS IL-KONTRA TAL-UMILTÀ
Written by Frans Galea   
Friday, 03 July 2015

Din hija il- Liturgija ta' l-Erbatax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_jghallem_fis-sinagoga.gif
        Gesu jghallem fis-Sinagoga

Meta l-bniedem jiskopri lil Alla, jiskopri l-Imħabba miġnuna li Hu għandu lejn kull bniedem hu min hu, ikun qisu bħal wieħed li sab teżor enormi li se jserraħlu moħħu, jagħtih garanzija għall-futur, u jirrejaliżża li qabel mhux jgħix kien imma jeżisti biss.  Kollox jinbidel għalih.  Il-problemi li qabel kienu jhedduh u jdallmulu ħajtu, issa jibdew jidhru fil-perspettiva vera tagħhom: mhux iktar muntanji imma żrar li ma jbeżżgħuhx.  Jibda jara n-nies b’mod differenti, mhux iktar rivali, mhux iktar nies li jesiġu minnu, li jkollu jilbes il-maskri quddiemhom għax jibża’ juri hu min hu tassew, imma issa jħares lejhom bl-għajnejn stess ta’ Kristu u jara bnedmin li tant għandhom bżonn għajnuna, bnedmin li fil-fond qed jitkarrbu għall-imħabba, għas-serħan tal-moħħ.

 

Din il-ħajja ġdida fi Kristu li l-bniedem li jikkonverti bis-serjetà jakkwista tassew, il-Knisja għandha isem għaliha: hi l-Ħajja ta’ Dejjem.  Il-Ħajja ta’ Dejjem mhix eżistenza li wieħed jesperjenzja meta jmur il-Ġenna biss.  Tassew li hemm ikollna l-milja tal-Ħajja ta’ Dejjem  għax inħarsu f’wiċċ Alla u narawH hekk kif inhu u dak ikun il-ferħ komplet u sħiħ.  Imma l-Ħajja ta’ Dejjem tibda ġa minn hawn, minn din il-ħajja.  Hija l-Ħajja tal-Grazzja.  Hija l-Ħajja Nisranija tassew.  L-ebda bniedem mhu kapaċi jasal għaliha għax hi kollha kemm hi Grazzja, rigal gratis, rigal b’xejn li Alla jagħti minn jeddu.  Hu ma jħarisx lejn l-uċuħ meta jagħti dan ir-rigal, lanqas jekk il-bniedem hux tajjeb jew le.  Il-Fidi li fuqha tistrieh din l-esperjenza ġdida u sabiħa, hi għal kollox rigal tal-Missier. Ħadd ma jista’ jagħti prosit lilu nnifsu għall-Fidi li għandu. 

 

 

Read more...
 
l-Abbatini gewwa Malta
Written by Matthew Attard   
Wednesday, 01 July 2015
 facebook-20150701-095541.jpg  

Wara li spiċċat l-festa ta’ San Ġwann l-abbatini tal-parroċċa tagħna marru għall-live-in f’Malta ġewwa Rivotorto f’Birkirkara. Dan il- live-in sar mis-27 sad-29 ta’ Ġunju. Dawn kienu jiem li fihom l-abbatini iddeverta filwaqt li saru aktar jafu aktar lil xulxin. Kellhom ukoll ftit laqgħat spiritwali fejn fihom tgħallmu aktar dwar l-ħajja ta’ San Franġisk. F’isem il-grupp nixtieq nirringrazzja lis-seminarista Carl Scerri u lil Gabriel Vella. Permezz tagħhom dan il-live-in kien possibbli u ta’ suċċess. Għall-aktar ritratti idħlu fuq il-paġna ta’ facebook ta’ Abbatini Xewkija.

 facebook-20150701-095602.jpg

 

Last Updated ( Wednesday, 01 July 2015 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Gunju 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 June 2015
bull27_6_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Gunju 2015
 
IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA KRISTU: L-UNIKU LI REBAH LILL-MEWT
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 June 2015

Din hija il- Liturgija tat-Tletax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_iqqajem_mil-mewt.jpg
         Gesu'iqajjem mil-mewt lil
          bint il-kap tas-Sinagoga

 

L-ikbar problema li l-bniedem għandu hija l-mewt.  Anzi l-kelma problema hi żgħira wisq biex tispjega l-orrur, il-biża’ tal-bniedem, speċjalment il-bniedem bla fidi, quddiem din l-esperjenza misterjuża, dan il-baħħ, dan il-“ma nafx x’se nsib”.  Tassew li teżisti ħajja oħra, jew il-ħajja hi bħan-nifs li jieqaf u daqshekk, u aħna lkoll ninsabu f’purċissjoni ma taqtax ta’ nies dejjem resqin lejn xifer is-sies u jisparixxu qishom qatt ma eżistew?  Dawn huma mistoqsijiet li żgur li kulħadd jagħmilhom f’xi ħin jew ieħor.

 

Il-bniedem jiddefendi ruħu kontra dawn il-mistoqsijiet billi jaħbihom f’moħħu, jipprova ma jaħsibx fuqhom, jidfinhom taħt it-terrapien ta’ ħafna attivitajiet, tal-gost tal-ħajja, tax-xogħol, tal-familja, passatempi... u allaħares ma kienx hekk.  Imma dejjem hemm xi funeral, jew jisma’ b’xi mewt ta’ xi ħadd qribu fl-età u moħħu jerġa’ jibda jberren.  Min-natura tiegħu, il-bniedem jaljena ruħu, u dan hu faċli fiż-żogħżija, imma hemm aspett ieħor tal-mewt fiżika, il-mewt tal-ġisem, li forsi ftit nagħtu kasu.  Il-mewt tnissel fil-bniedem insigurtà;  anke jekk ma jaħsibx fuqha, qegħda hemm fis-subkonxju ta’ moħħu u timmarkalu l-mod kif jgħix, kif jaħseb.  L-Iskrittura tgħid li minħabba l-biża’ tal-mewt i-bniedem hu mġiegħel jidneb.  Xi jfisser dan?  Minħabba li jħossu mhedded, minħabba li jaf li jiemu huma magħduda, il-bniedem jidneb billi jsir egoist, jiġbed lejh, jgħix għalih innifsu anke meta jwettaq opri ta’ min ifaħħarhom.  Hu diffiċli mmens għall-bniedem li ma rebaħx il-biża’ tal-mewt li jkollu intenzjoni retta f’dak kollu li jagħmel.  Hu kkundannat li jaħseb fih innifsu l-ewwel u qabel kollox.  Dan ma jagħmlux għax huwa ħażin imma għax hu dgħajjef, hu marid, hu lsir, hu maħkum minn qawwa ikbar minnu. 

 

Read more...
 
L-24 ta' Gunju - Nhar is-solennita' tat-twelid tal-Battista
Written by Matthew Attard   
Thursday, 25 June 2015

Ilbierah 24 ta' Gunju kienet is-solennita tal-festa tat-twelid tal-Battista. Fil-knisja saret koncelebrazzjoni solenni li kienet immexxija minn Dun Gwann Attard flimkien ma' diversi sacerdoti ohra. Qabel, waqt u wara l-quddiesa, kor tat-tfajliet minn Seattle gewwa l-Amerika paxxa lill-udjenza li giet ghall-koncelebrazzjoni b'muzika tassew sabiha.

 dsc_6308-1024.jpg
 dsc_6283-1024.jpg

 

Last Updated ( Thursday, 25 June 2015 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 661
© 2015 www.xewkijaparish.org