A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Ottubru 2014
Written by Frans Galea   
Friday, 17 October 2014
 bull_19-10-2014.jpg
     Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Ottubru
                              2014
 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 HUWA ALLA SID L-ISTORJA
Written by Frans Galea   
Friday, 17 October 2014

Din hija il- Liturgija tad-disgha u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

geasu_u_cesari.jpg
 Il-Vangelu tal llum  

 

    Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum tittratta suġġett importanti ħafna: il-firda bejn Stat u Knisja; jiġifieri l-Istat, il-politika, għandhom xogħolhom x’jagħmlu b’risq is-soċjetà waqt li l-Knisja għandha xogħolha.  It-tnejn m’għandhomx jidħlu fl-għalqa tal-ieħor, għalkemm dan mhux dejjem hu faċli li jseħħ.  Il-Vanġelu qatt ma jimbotta lill-Knisja biex ikollha poter politiku, setgħa tad-dinja, anzi jagħmel għażla kif se naraw fil-Vanġelu tal-lum.  Mill-banda l-oħra, quddiem inġustizzji, speċjalment kontra ż-żgħir u l-fqir u quddiem liġijiet li jxekklu x-xogħol tal-Knisja u jeħduha kontra l-Pjan ta’ Alla, il-Knisja għandha tgħolli leħenha bla ma tibża’.  Imma hi tista’ biss tinfluwenza n-nies, turihom it-triq ta’ Alla skont kif murija fl-Iskrittura u tappella għall-fidi tan-nies.  S’hemm tasal l-influwenza tal-Knisja.  Hi qawwa enormi għal min għandu l-fidi, imma qawwa spiritwali mhux materjali.  Gwaj għall-Knisja meta tgħaddi minn żmien fejn it-tlellix tal-poter politiku jħajjarha u jinfluwenzaha għax l-ewwel vittma tkun il-qdusija tagħha, l-awtentiċità u s-safa’ tagħha.  Dan ġie li ġara fl-Istorja u r-riżultat dejjem kien li l-Knisja ddakkret mid-dinja materjali, ikkorrompiet ruħha u l-affarijiet tad-dinja saru għaliha iktar importanti minn dawk tas-sema.  Dan hu tradiment ta’ Kristu u l-Knisja llum hi ħafna attenta li ma taqax f’din ix-xibka tax-xitan.

     L-Islam hu differenti mill-Kristjaneżmu f’dan il-lat.  Hu sistema mhux biss reliġjuża imma wkoll politika.  Jindaħal ħafna fil-politka biex jassigura li l-liġijiet tal-pajjiż ikunu skont il-Koran li wara kollox mhux ħlief ġabra ta’ liġijiet biex juru lill-bniedem kif għandu jgħix quddiem Alla.  Hu minħabba dan li hawn tant inkwiet fid-dinja, inkwiet u ħniżriiet li qegħdin jagħtu dehra tant kerha u orribbli lir-reliġjon fost dawk li huma ateji u pagani u li qed jgħidu li d-dinja kienet tkun post ferm aħjar mingħajr reliġjonijiet.

 

Last Updated ( Friday, 17 October 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Ottubru 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 October 2014
bull12-10-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Ottubru
                              2014
 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MISTIEDNA GHALL-BANKETT TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 October 2014

Din hija il- Liturgija tat-tminja u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

theweddingfeast.jpg
                 Il-Festa tat-Tieg

Il-Ħadd li għadda l-Mulej xebbah il-Knisja tiegħu ma’ għalqa tad-dwieli li xogħolha hu li tagħti frott ta’ għeneb bnin li minnu jinagħsar inbid tal-festa, inbid li jferraħ qalb il-bniedem.  Għax il-Knisja qegħda fid-dinja propju għal dan: biex dawk kollha li huma mħabbtin u mtaqqlin mill-Ħajja jersqu lejha jew tfittixhom hi, biex tlaqqagħhom ma’ Ġesù li hu biss għandu setgħa flok ilma bla togħma u bla ferħ jagħtina l-inbid tal-milja tal-Ħajja.

   Illum il-Liturġija tal-Kelma terġa’ tkellimna fuq il-Knisja: lejn xhiex trid twassalna l-Knisja.  Is-Saltna ta’ Alla hi mxebbħa ma’ bankett, ikla kbira ta’ ikel mill-ifjen u mill-itjeb.  Il-bniedem illum, almenu fil-pajjiżi hekk imsejħa ċiviliżżati, progressivi u moderni, għandu kollox fuq livell materjali.  Għamel avanz enormi fix-xjenzi u għalhekk qed igawdi minn kumditajiet li ma kienx joħlomhom ħamsin sena ilu.  Mexa ’l quddiem fl-edukazzjoni u fil-mediċina.  It-tul ta’ żmien li bniedem mistenni li jgħix illum qiegħed dejjem jiżdied; fetaħ moħħu u ħwejjeġ li qabel kienu jbeżżgħuh, illum għelibhom u kkontrollahom.  Fejn qabel kien ifittex lil Alla u l-qaddisin biex iħarsuh mit-theddid tan-natura u mil-mard, issa jfittex aktar it-tabib u l-psikjatra, u jagħmel sewwa għax l-għerf li l-bniedem wasal għalih kollu ġej minn Alla.   

 

Read more...
 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MISTIEDNA GHALL-BANKETT TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 October 2014

Din hija il- Liturgija tat-tminja u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

theweddingfeast.jpg
                 Il-Festa tat-Tieg

Il-Ħadd li għadda l-Mulej xebbah il-Knisja tiegħu ma’ għalqa tad-dwieli li xogħolha hu li tagħti frott ta’ għeneb bnin li minnu jinagħsar inbid tal-festa, inbid li jferraħ qalb il-bniedem.  Għax il-Knisja qegħda fid-dinja propju għal dan: biex dawk kollha li huma mħabbtin u mtaqqlin mill-Ħajja jersqu lejha jew tfittixhom hi, biex tlaqqagħhom ma’ Ġesù li hu biss għandu setgħa flok ilma bla togħma u bla ferħ jagħtina l-inbid tal-milja tal-Ħajja.

   Illum il-Liturġija tal-Kelma terġa’ tkellimna fuq il-Knisja: lejn xhiex trid twassalna l-Knisja.  Is-Saltna ta’ Alla hi mxebbħa ma’ bankett, ikla kbira ta’ ikel mill-ifjen u mill-itjeb.  Il-bniedem illum, almenu fil-pajjiżi hekk imsejħa ċiviliżżati, progressivi u moderni, għandu kollox fuq livell materjali.  Għamel avanz enormi fix-xjenzi u għalhekk qed igawdi minn kumditajiet li ma kienx joħlomhom ħamsin sena ilu.  Mexa ’l quddiem fl-edukazzjoni u fil-mediċina.  It-tul ta’ żmien li bniedem mistenni li jgħix illum qiegħed dejjem jiżdied; fetaħ moħħu u ħwejjeġ li qabel kienu jbeżżgħuh, illum għelibhom u kkontrollahom.  Fejn qabel kien ifittex lil Alla u l-qaddisin biex iħarsuh mit-theddid tan-natura u mil-mard, issa jfittex aktar it-tabib u l-psikjatra, u jagħmel sewwa għax l-għerf li l-bniedem wasal għalih kollu ġej minn Alla.   

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 5 ta' Ottubru 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 October 2014
 bull5-10-2014.jpg
    Il-Bullettin tal-Hadd 5 ta' Ottubru 2014
Last Updated ( Saturday, 04 October 2014 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 570
© 2014 www.xewkijaparish.org