Thursday, 04 March 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Frar 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 February 2021
 28_feb_21-2000.jpg
 bullettin_28-02-2021.jpg
 
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2021) WEGHDA KBIRA TITLOB CAHDA KBIRA
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 February 2021

Din hija il-Liturgija tat-tieni Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

tr2.jpg

 

Fl-Antifona tad-Dħul, li diżgrazzjatament hi maqbuża minn ħafna Presbiteri li  jippresjiedu l-Liturġija tal-Ewkaristija, f’dan it-Tieni Ħadd tar-Randan hi meħuda minn Salm 26 u tgħid: “Ejja”, għidt f’qalbi, “fittex ’il wiċċu.”  Jiena wiċċek infittex, Mulej; la taħbix wiċċek minni.”  (S. 26, 8-9).  Tfittex wiċċ il-Mulej hu li ssir tafu mill-qrib; issir tafu fl-esperjenza, meta tassew ikollok bżonnU; u tagħraf ukoll int min int, tagħraf il-fond tad-dgħufija tiegħek quddiem il-misteri tal-Ħajja u tal-Istorja.  Din l-imbuttatura lejn Alla li ħass is-Salmista hi komuni għal kull bniedem.  Xi darba jew oħra, lkoll inħossu li hemm leħen fil-profond tagħna jsejħilna biex inħallu l-pjanijiet tagħna li dejjem se jwassluna lejn in-nonsens, u nintelqu  fil-filjolanza tal-Missier, fejn hu postna, wara kollox.  Nerħu fil-ġenb ir-raġuni, dak li dejjem ħolom moħħna, u nsiru wlied Alla; nerħu kollox f’idejH għax hu jħobbna u Hu jaf x’inhu l-aħjar f’kull ċirkostanza.

 

Ħafna din l-istedina ma jagħtux kasha u jintelqu mal-merħla ġerrejja.  Il-bniedem tal-lum hu l-iktar wieħed li qed jirnexxilu joħnoq il-leħen ta’ Alla ġewwa fih u dan wassal għall-ħolqien tal-ideja ta’ “Bniedem-Alla”.  Din mhix xi teorija ’l bogħod minna, tafux.  Waħda mit-tentazzjonijiet ta’ Kristu kienet kontra l-Istorja li fassallu l-Missier.  It-tentazzjoni tar-raġuni li tgħidlek biex taħseb għal rasek u ma tafdax f’Alla għax ma tafx biex se joħroġlok.  Il-bniedem pagan, u anke l-bniedem tal-Knisja għandhom it-tnejn problema simili.  Ma jafux x’inhi l-Iskrittura.  Hi kurjuża kif Kristu jwieġeb għal kull tentazzjoni bl-Iskirttura u mhux bir-raġuni jew Kliem ivvintat dak il-ħin.  Tliet tentazzjonijiet – tliet tweġibiet mill-Bibbja.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Frar 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 February 2021
21_feb_21.jpg
 bullettin_21-02-2021.jpg
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2021) TAQTIGHA BEJN IL-MEWT U L-HAJJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 February 2021

Din hija il-Liturgija ta' l-ewwel Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

the_temptation_of_christ_1854.jpg

 

Hu żball kbir jekk inħalltu lill-Kristjaneżmu mar-reliġjonijiet l-oħra, jew inqisuh bħala xi “reliġjon” oħra.  Il-Kristjaneżmu hu bil-bosta iktar minn “reliġjon”.  Hu Aħbar li xxandar li Alla niżel jgħix mal-bniedem f’mument “X” fl-Istorja; li hemm taqtigħa bejn il-Ħajja u l-Mewt u li f’Ġesù Kristu, il-Ħajja għelbet il-Mewt u issa l-bniedem għandu triq miftuħa quddiemu għal Ħajja bla tmiem.

 

Jekk tiftaħ il-Bibbja tinduna b’din it-taqtigħa li tisssemma b’xi mod jew ieħor f’kull paġna.  Illum, fil-bidu tal-vjaġġ tagħna tar-Randan, il-Liturġija tippreżentalna lil Noe u l-familja tiegħu li ħelsu minn ħalq il-Mewt għax Alla kien fidil magħhom u mal-Wegħda li tahom.  Alla  jagħmel patt ma’ Noe, u jġedded dan il-Patt kemm-il darba iktar tard; Patt li se jkun favur il-bniedem fit-taqtigħa tiegħu biex  jgħix, biex jegħleb il-monstru tal-Mewt.  Abraham kien qed jgħix il-“Mewt” meta kellu Ħajtu mfarrka għax ħass li kien falla għal  kollox.  Iżrael għex l-esperjenza tal-Mewt għal sekli sħaħ ta’ jasar fl-Eġittu.  Kemm Abraham u kemm Iżrael raw il-“Jum tal-Mulej”, l-Għid tar-rebħa tal-Ħajja fuq il-Mewt.

 

Last Updated ( Saturday, 20 February 2021 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Frar 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 February 2021
14_feb_21.jpg
 bullettin_14-02-2021.jpg
 
IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2021) ID-DNUB TIEGHI IFIERI L-KNISJA U D-DINJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 February 2021

Din hija il-Liturgija tas-Sitt Hadd matul is-sena ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

leper.jpg.png

 

Kalamitá kbira ġratlu l-bniedem f’xi mument tal-iżvilupp tiegħu.  Il-poplu Lhudi, li kellu esperjenza ta’ Alla mill-aktar intimà, ġie mdawwal fuq dan u niseġ l-istorja ta’ Adam u Eva biex jitfa’ dawl fuq dan il-fenomenu ikrah.  Il-bniedem safa ferut serjament.  Instamat waħda kbira u kull ilma issa jaħsbu misħun.  Dan welled ġewwa fih biża’, tħassib, insigurtà, ma jafda lil ħadd u, fuq kollox, egoiżmu.  Min iħossu mhedded jew inkwetat m’għandux moħħ ħaddieħor.  Malli Adam inkixef li dineb, waħħal f’martu.  Kajjin qatel lil ħuh.  Lamek ftaħar li min jonqsu ikollu jpatti għal sebgħa u sebgħin darba.  Għaliex din in-niżla lejn il-qerda?  Il-bniedem beda jibża’ u beda jħoss il-bżonn jiddefendi lilu nnifsu u jaħseb għal rasu għax inqata’ minn Alla li ħalqu.  Beda jaħseb ħażin fiH.  Għebet l-Imħabba.  Mil-lum ’il quddiem inħobbok jekk tħobbni.  Dan hu d-dnub.

 

L-umanità hi marida bid-dnub bħalma  kien jimrad bniedem bil-ġdiem.  Id-dnub ta’ wieħed jaqtgħu mill-bqija.  Kulħadd għal rasu. L-oħrajn jitbegħdu minnek għax id-dnub tiegħek iniġġeż l-arja.  U m’hemmx dnub li jagħmel il-ħsara lis-soċjetà u ieħor le għax isir fis-sigriet.  Kull dnub joqtol lill-familja tiegħek, lil ta’ madwarek fuq ix-xogħol, fl-ambjent tiegħek.  Finalment kull dnub, hu x’inhu, jeqred il-Knisja, jekk int mgħammed, u lill-pajjiż, u, saħansitra l-umanità kollha. 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1383