A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Lulju 2015
Written by Frans Galea   
Monday, 27 July 2015
bull26_7_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Lulju 2015
 
IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 IL-MULEJ JIPPROVDI HOBZ TAL-ART U HOBZ TAS-SEMA
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 July 2015

Din hija il- Liturgija tas-Sbatax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 miraklu_ta_gesu.jpg
 Gesu jitma lil poplu

Temmen int fil-Providenza ta’ Alla?  Temmen li Alla jipprovdi dejjem u li Kristu ma kienx jivvinta meta qal li jekk il-Missier jieħu ħsieb għasfur tal-bejt jew li ma taqax werqa minn siġra li ma jridhiex taqa’ Hu, kemm aktar jipprovdi lilna li aħna wliedu?  Temmnu inti dan?  Mhix mistoqsija banali, għax ħafna mill-inkwiet tas-soċjetà tagħna ġej mill-ferneżija li għandna li naħsbu mhux għal-lum biss, kif qalilna għal darb’ oħra Kristu, imma għal għada wkoll, u għall-pitgħada u jekk jista’ jkun għas-sena d-dieħla u għal meta jikbruli t-tfal u għal meta nixjieħ.

 

Inkunu sinċieri... ilkoll ninsabu ttentati ħafna li niddubitaw mill-Providenza ta’ Alla.  Dan ġej mill-biża’ li jgħammar fl-istonku tagħna, frott tad-dnub oriġinali, tan-natura mwaqqa’ li għandna, li tissuspetta fuq Alla.  Għalina li tafda f’Alla hu riskju kbir wisq.  Ninsabu ngħammru f’dinja fejn jiġru wisq ħwejjeġ koroh.  Min-natura tagħha, d-dinja mhix post sigur, fejn wieħed jista’ jserraħ moħħu.  Hu post it-taħbit, “wied ta’ dmugħ” ngħidu fis-‘Salve Reġina’.  Meta tkun żagħżugħ ma temmnux dan; ikollok ħafna ħolm u pjanijiet, għalkemm, imsieken, iż-żgħażagħ tal-lum qed jgħixu taħt ‘stress’ kbir minħabba l-edukazzjoni li għandhom bżonn biex isibu xogħol, u minħabba din l-insigurtà qed jinsterqilhom il-gost tal-ħajja.  Lilhom jinsterqilhom mod, lilna li kbirna jinsterqilna mod ieħor.  U għalhekk il-bniedem jaħseb għal rasu għax iħossu waħdu quddiem id-diffikultajiet tal-ħajja.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Lulju 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 July 2015
bull19_7_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Lulju 2015
 
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA IR-RAGHAJ TAL-MERHLA
Written by Frans Galea   
Friday, 17 July 2015

Din hija il- Liturgija tas-Sittax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_jghallaem_lil_poplu.jpg
         Gesu jghallem lil-poplu

 

Illum ninsabu nassistu għal kriżi ta’ Fidi tista’ tgħid fil-pajjiżi kollha tal-punent, inkluż pajjiżna.  In-numru ta’ dawk li għadhom jemmnu fil-Vanġelu qiegħed dejjem jonqos, anke f’pajjiżna, u ftit għadek tisma fuq ħajja oħra wara din u l-bżonn li l-bniedem għandu biex isalva.  Jekk tistaqsi mistoqsija dwar is-salvazzjoni, dawk li jirrispondu b’sinċerità, speċjalment fost iż-żgħażagħ jgħidulek: “Salvazzjoni minn x’hiex?”  Għalihom, l-unika ħajja li teżisti hija din, fuq din l-art.  Il-bniedem qiegħed jipprova jibni l-Ġenna hawn isfel, Ġenna mibnija mill-bnedmin kif kien it-Torri ta’ Babel. 

 

Ħafna huma affaxxinati mill-progress li l-bniedem wettaq f’ħafna oqsma.  It-teknoloġija għamlet il-ħajja mhux biss aktar komda imma wkoll aktar pjaċevoli.  Marbut ma’ dan kollu hemm l-ekonomija.  Għax biex familja tlaħħaq mad-dinja tal-lum, irid jaħdem kulħadd, ir-raġel, il-mara, it-tfal.  Trid taħdem u kif.  Ix-xogħol għall-mara mhux veru li huwa dritt imma aktar huwa bżonn.  Biex tixtri l-ġugarelli teknoloġiċi li l-ħin kollu tivvinta s-soċjetà tal-lum, trid taħdem daqs kelb.  Ħadd iktar m’għandu ħin għal ħadd.  M’għadekx tara tfal jilagħbu barra, għax ftit baqa’ tfal għax it-tfal = flus.  Kulħadd huwa għal kollox aljenat u lil Alla warrabnih għat-tliet kwarti quddiesa tal-Ħadd, meta nbiddlu biex nidhru puliti u mmorru nwettqu speċi ta’ dmir soċjali.  Imma anke dan id-dmir qiegħed imut, u l-ġenerazzjoni li tiela’ f’pajjiżna se tkun l-ewwel ġenerazzjoni li tinqata’ mill-knisja għal kollox.

 

Last Updated ( Friday, 17 July 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Lulju 2015
Written by Frans Galea   
Monday, 13 July 2015
bull12_7_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Lulju 2015
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA 2015 KULL NISRANI HU PROFETA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 July 2015

Din hija il- Liturgija tal-Hmistax il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

profeta_ghamos.jpg
                Il-Profeta Ghamos

 

Dan l-aħħar il-Papa Franġisku ħareġ enċiklika mportanti dwar l-ambjent li fiha tkellem fit-tul u b’qawwa dwar li l-pjaneta tagħna, din id-dar tagħna sakemm għadna hawn, hija marida, u hija marida għax marradha l-bniedem bis-‘side-effects’ tal-progress li għamel.   Ħafna minn dan il-progress huwa mmarkat mill-egoiżmu tal-bniedem u l-kilba li għandu għall-flus u l-qligħ.  Din il-kilba li l-bniedem ma jista’ qatt jissodisfa, u li hi mmarkata mill-fatt li iktar kemm ikollu iktar irid f’taqtigħa ma taqta’ qatt għas-sodisfazzjon, din il-kilba, nerġa’ ngħid, ġejja mill-fatt li l-bniedem qed isofri minn vojt fl-intern tiegħu li l-ebda ħaġa materjali ma tista timlihulu.  U dan iwassalna għall-verità li ma jista’ jmeriha ħadd li jekk il-bniedem irnexxilu jmarrad il-pjaneta, dan ifisser li l-bniedem huwa marid hu.  Fil-fond, jekk il-bniedem irid isalva d-dinja, irid l-ewwel isib is-salvazzjoni tiegħu personali.  Naf li din tista’ tinstema’ teorija, u li fil-prattika hija soluzzjoni li tieħu żmien twil.  Iżda m’hemmx alternattiva.

 

Allura f’dinja marida, f’dinja popolata minn bnedmin, il-biċċa l-kbira minnhom morda wkoll, morda spiritwalment, morda b’egoiżmu li ma jistgħux jinħelsu minnu anke jekk iridu, jinfetħu żewġ toroq: nintelqu fil-pessimiżmu għax il-bniedem bl-edukazzjoni kollha tiegħu ma biddilx lil qalbu, jew inkella inħarsu ’l fuq lejn Alla.  Hu veru li ħafna drabi l-bniedem jagħti ċans lil Alla meta jkun qata’ qalbu li jsolvi l-problemi tiegħu hu, meta jiġi dahru mal-ħajt u m’hemmx fejn tmur iktar.  It-tajba hi li Alla ma jiħux għalina imma jibqa’ jistenniena sakemm naslu f’dak il-punt fejn ma nistgħux nagħmlu iktar.  L-umiltà u s-sabar qaddis ta’ Alla!

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 667
© 2015 www.xewkijaparish.org