A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 31 t'Awwissu 2014
Written by Frans Galea   
Friday, 29 August 2014
 bull_31-8-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 31t'Awwissu 2014
Last Updated ( Friday, 29 August 2014 )
 
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IS-SALIB LI JGORR KULL BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Friday, 29 August 2014

Din hija il- Liturgija tat tnejn u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

geremija1.jpg
          Il-Profeta Geremija

   Fuq Ġesù Kristu, il-Kristjaneżmu, l-Aħbar it-Tajba eċċ. eċċ. nistgħu nitkellmu kemm irridu u niktbu kotba daqshiex, imma dan kollu jista’ jtir mar-riħ fil-waqt tal-prova, tat-tbatija, fil-waqt tas-salib.  San Ġorġ Preca kien ilissen sikwit: “Fil-prova kollox!”  U biex wieħed jitkellem fuq it-tbatija u s-salib li kull bniedem iġorr, irid joqgħod attent xi jgħid, jieqaf u jitlob lil Alla jagħtih li jitkellem skont ir-rieda tiegħu għax paroli kulħadd għandu, imma t-tbatija tibqa’ dejjem problema, anzi għal xi wħud skandlu dwar Alla li ngħidu li jħobbna tant.

    X’inhu s-salib tagħna, ħuti?  Is-salib huwa dak kollu li lilna jeqridna.  Huwa dak kollu li jġegħelna nbatu.  Huma dawk il-ġrajjiet li nħossuhom li qed jheddu l-ħajja tagħna, jisirqulna l-paċi.  Huma persuni konkreti li jwebbsulna qalbna.  Jew dik il-marda li għandek.  Jew l-istorja ta’ ħajtek, kif sviluppat.  Jista’ jkun il-fatt li l-ġenituri tiegħek stess qed jagħmlulek ħajtek infern, dejjem jgħassu fuqek, u ma tistax taċċettahom. Is-salib huwa dik is-sitwazzjoni li lilna ġġegħelna nbatu, li lilna ġġegħelna nidgħu fil-profond tagħna kontra Alla.

    Is-salib jinqeda bih ix-xitan biex jgħidilna:  Mhux vera li Alla jħobbok lilek.  Lil ħaddieħor, iva, jħobbu, imma lilek le.  U aħna, din il-katekeżi tax-xitan nemmnuha u nniżluha f’qalbna.  Dan id-dubju fuq Alla joħloq il-mewt ġo fina, ħajjitna ssir bla sens.  Bit-tbatija, x-xitan jirnexxilu jwebbsilna qalbna; ningħalqu fina nfusna, dejjem irrabjati.  “Inħobb lill-proxxmu tiegħi?  U ħallina!”  Dan huwa ċ-ċirku tal-mewt li jdur madwarna li ma jħalliniex inħobbu la lil Alla, la lill- proxxmu u lanqas lilna nfusna.

 

Last Updated ( Friday, 29 August 2014 )
Read more...
 
Jigi ffirmat il-kuntratt ghax-xiri u nstlazzjoni ta' l-Orgni gdid ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 August 2014

       Nhar is-Sibt 16 t'Awwissu 2014, fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija gie ffirmat il-kuntratt ghax-xiri u nstallazzjoni ta' l-orgni gdid ghal-Knisja Rotunda tax-Xewkija. Dan l-orgni ser ikun jahdem bit-tubi  u ser jigi jiswa madwar 260,000 Ewros . Il-ftihim gie ffirmat mil-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca, Dun Gorg Mercieca u Noel Gallo. Prezenti kien hemm ukoll l-Avukat Kevin Mompalao. [ Ritratt: Noel Gallo ]

20140816_124532-1024.jpg
  L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca u
Dun Gorg Mercieca jiffirmaw il-kuntratt

 

Last Updated ( Sunday, 24 August 2014 )
 
IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 AWTORITÀ GHALL-QADI
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 August 2014

Din hija il- Liturgija tal wiehed u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

sant_elija.jpg
                       Sant' Elija

    Il-Ħadd li għadda, l-Liturġija tal-Kelma kelmitna fuq il-Knisja li hija l-għaqda ta’ dawk li jemmnu fi Kristu.  Parti mill-Knisja diġa qegħda tgawdi lil Alla fis-sema, imma dik il-parti li tinsab tgħammar fuq din il-pjaneta hi f’kumbattiment, f’taqtigħa tassew tal-għaġeb bejn il-mewt u l-ħajja.  Għajnejn dawk kollha li jgħammru fil-Ġenna huma fuqha u jitolbu għaliha b’ħerqa tal-għaġeb.  Din il-Knisja hija l-Mara tal-Apokalissi li tgħajjat bl-uġigħ u t-tbatija tal-ħlas, dejjem fi tqala matul iż-żminijiet biex twelled lill-Prinċep tal-Paċi f’dinja selvaġġa u egoistà.

     Din hi t-taqtigħa tal-Knisja f’din id-dinja.  Dan hu l-uġigħ tal-ħlas tal-Mara tal-Apokalissi li jibqa’ sa tmiem id-dinja.  Fin-nofs hemm is-salvazzjoni tiegħi u tiegħek.  Issa, bħala għajnuna għall-Knisja, Alla jagħti kariżmi kbar u żgħar u differenti.  Kull min tassew iħobb lill-Knisja jġorr ġewwa fih xi kapaċità, rigal mingħand Alla biex bih ikun jista’ jgħinha.  Kulħadd huwa mportanti fil-Knisja, kulħadd jista’ jagħti qima lil Alla billi jwettaq il-missjoni tiegħu, anke l-iktar waħda umli.  Ħaġa tal-għaġeb kif mara normali, ħierġa mingħand tal-‘grocer’ tista’ tagħmel ħaġa li l-Papa ma jagħmilhiex. Dan hu l-ispirtu ta’ komunità li Alla ta lill-Knisja tiegħu.

    Issa, għalina hu faċli naqgħu fl-iżball li naħsbu li l-Knisja hi l-ġerarkija ta’ dmirijiet li jeżistu fiha: il-Papa, kardinali, isqfijiet, presbiteri, reliġjużi u l-lajċi.  Iżda l-Knisja hi bil-wisq iktar minn hekk.  Ħafna iktar minn hekk.  Din l-istituzzjoni ġerarkika li tibda mill-Papa u tispiċċa fil-lajċi qegħda hemm mhux biex tiddiskrivi l-Knisja imma bħala qadi għall-Knisja.  U jekk Kristu għażel tnax u mbagħad tlieta, għażel ukoll wieħed, lil Pietru biex jagħtih karizmi, rigali u fuq kollox dixxerniment, għarfien mill-Ispirtu s-Santu, li ma tax lill-qaddejja l-oħra tiegħu.   

 

Last Updated ( Saturday, 23 August 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 t'Awwissu 2014
Written by Frans Galea   
Thursday, 21 August 2014
bull_24-8-2014.jpg

 Il-Bullettin tal-Hadd 24 t'Awwissu 2014
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 t'Awwissu 2014
Written by Frans Galea   
Monday, 18 August 2014
bull17-8-2014.jpg

    Il-Bullettin tal-Hadd 17 t'Awwissu
                            2014
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 555
© 2014 www.xewkijaparish.org