A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA IL-QAWWA U L-AWTORITA TA’ GESÙ
Written by Frans Galea   
Saturday, 31 January 2015

Din hija il- Liturgija  tar-Raba Hadd matul is-sena  bi hsibijiet  min Joe Rapa .

mose.jpg
                             Mose'

  L-Istorja tas-Salvazzjoni hija mimlija għażliet ta’ Alla.  Il-Mulej jagħżel nies biex iwettqu l-Pjan meraviljuż li huwa għandu għas-salvazzjoni tal-bniedem.  Ħaġa waħda hi ċerta: Hu ma jagħżilx bħalma nagħżlu aħna.  Totalment l-oppost.  Aħna ngħidu: Dak il-bniedem mhux tajjeb għal din il-biċċa xogħol.  Ara, dan aħjar minnu.  Inħarsu lejn iċ-ċertifikati u l-‘interviews’ isiru mportanti ħafna.  Għandna raġun nagħmlu dan għax il-biċċa xogħol minn dak li se nafdawhielu f’idejh trid issir.

   Fil-kas ta’ Alla mhux hekk.  Huwa Alla li jaħdem; huwa Alla li jwettaq il-missjoni.  Li għandu bżonn hu strument, bniedem jew bniedma li permezz tagħhom jaġixxi.  X’inhi l-ikbar biċċa xogħol ta’ Alla?  Li jnissel il-Fidi f’qalb il-bniedem li qed jgħix waħdu fuq din il-pjaneta mitlufa fl-ispazzja fost miljuni u miljuni (ħadd ma jaf kemm) ta’ pjaneti oħra.  Il-bniedem għandu bżonn il-Fidi iktar mill-arja li żżommu ħaj.  U din il-Fidi mhux se jagħtuhielek in-nies, tajbin kemm ikunu tajbin, imma hi rigal ta’ Alla.  Alla jaħdem permezz ta’ nies, veru, imma Hu huwa l-awtur ta’ kollox.  Minħabba dan, hu mportanti li n-nies ma tħarisx lejn il-bniedem li bih Alla jkun qed jinqeda, imma lejn Alla li waħdu u waħdu biss kapaċi jagħmel l-impossibbli.  

 

Last Updated ( Saturday, 31 January 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Jannar 2015
Written by Frans Galea   
Monday, 26 January 2015
bull25_1_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Jannar
                           2015
 
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA NIKKONVERTU, LA FADLILNA Z-ZMIEN!
Written by Frans Galea   
Saturday, 24 January 2015

 

clickhandler.ashx.jpg
                  Gesu u l-Appostli 

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd matul is-sena  bi hsibijiet  min Joe Rapa                        Għadna kif ħriġna miż-Żmien tal-Avvent u tal-Milied li stednuna għall-konverżjoni, u bdejna ż-Żmien ta’ Matul is-Sena li wkoll qed jistedinna għall-konverżjoni!  Iż-żminijiet liturġiċi kollha tal-Knisja jistednuna għall-konverżjoni, għax in-Nisrani li jieħu bis-serjetà ir-relazzjoni ma’ Alla li ħalqu li għandu għad jerġa’ jmur, jaf li għandu bżonn jikkonverti kuljum.  Infatti l-konverżjoni hija s-suġġett ewlieni tal-Istorja li jagħtina Alla.  Nistgħu nibqgħu ċerti li dak kollu li jiġrilna u li jippermettih Alla huwa kollu għajnuna għall-konverżjoni tagħna.

    U x’inhi l-konverzjoni?  Hija bidla.  Bidla mill-ħażin għat-tajjeb, mill-bruda għall-ħeġġa, minn still ta’ ħajja midinba għal oħra moralment tajba.  Imma fuq kollox il-konverżjoni vera hija daħla iktar ’il ġewwa fil-Fidi, fil-Fidi fl-Imħabba li Alla għandu għalina u li wrihielna f’Ibnu Ġesù Kristu.  Fil-fond, din hija l-konverżjoni vera: l-iskoperta tal-Imħabba.  Bħal ġuvni li jiltaqa’ ma’ tfajla u jibda jħobbha, u jiskopri li anke hi tħobbu.  Din ir-relazzjoni ġdida ddawwallu lil ħajtu kollha.  Fejn qabel kellu solitudni, issa din sparixxiet.  Fejn qabel ma kellux sens f’ħajtu u xejn ma kien jgħoġbu, issa ħajtu għandha direzzjoni.  Fuq kollox fejn qabel kien iħoss kesħa madwar qalbu għax ma kienx iħossu maħbub, issa qalbu hi ħuġġieġa għax skopra l-Imħabba.  L-Imħabba hi kollox.  L-Imħabba tfejjaq il-ġrieħi kollha.  Jista’ jkollok l-għana tad-dinja kollha u tfittex il-ferħ fil-pjaċiri u x-xiri u li tagħmel li trid, imma tkun qed tiġri wara r-riħ għax bla ma taf int għandek bzonn tkun maħbub u qed tfittex l-Imħabba fejn l-Imħabba ma teżistix.

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 24 January 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Jannar 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 January 2015
bull18_1_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Jannar
                          2015
 
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA 2015 ALLA QED ISEJHILNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 January 2015

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd matul is-sena 2015 bi hsibijiet min Joe Rapa.

sanwel_u_gheli.jpg
                 Samwel u Gheli

       Għadna ħerġin minn żewġ żminijiet liturġiċi qawwija ħafna: Żmien l-Avvent u Żmien il-Milied.  Matul il-ġimgħa li għaddiet iċċelebrajna l-Ewwel Ġimgħa taż-Żmien Matul is-Sena u fi tmiem din il-ġimgħa għandna t-Tieni Ħadd ta’ Matul is-Sena.  Ftit ġimgħat oħra, ħames ġimgħat oħra, biex inkunu eżatti, jibda żmien qawwi ieħor, Ir-Randan Imqaddes li jħejjina għall-Misteru l-Kbir tal-Fidi tagħna, il-Misteru tal-Għid li din is-sena se ngħixuh matul il-ġimgħa ta’ bejn id-29 ta’ Marzu u l-5 ta’ April.

     Għalhekk il-Liturġija Mqaddsa tpoġġina dejjem f’tensjoni, f’moviment, qatt mhi wieqfa.  Li kull sena nerġgħu ngħaddu mill-istess waqtiet liturġiċi ma jfissirx li nkunu qed ngħixu ċirjku, dejjem induru lura lejn fejn konna bdejna s-sena ta’ qabel.  Għall-kuntrarju, in-Nisrani hu dejjem miexi ’l quddiem u din is-sena liturġika li se nibdew ngħixu issa żgur li mhix bħal dik li għexna s-sena l-oħra għax aħna m’aħnies l-istess nies tas-sena l-oħra.  B’xi mod inbdilna, jew għat-tajjeb jew għall-ħażin.  Nittamaw f’Alla li nbdilna għat-tajjeb!  Aħna m’aħniex l-istess nies tas-sena l-oħra għax ilkoll kemm aħna għaddejna minn avvenimenti f’ħajjitna, ġrajjiet, li mingħajr ma nafu bidluna.  Jekk għexnihom fil-Fidi f’Alla li qed imexxielna l-Istorja, allura nbdilna għall-aħjar, kbirna fil-fidi, għarafna xi ftit iktar lil Ġesù. 

 

Last Updated ( Saturday, 17 January 2015 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Jannar 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 January 2015
bulletin_11_1_2015-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Jannar 2015
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 601
© 2015 www.xewkijaparish.org