Saturday, 18 January 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Jannar 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 January 2020
12_jan_20.jpg
 bullettin_12-01-2020.jpg
 
IL-HADD FUQ L-EPIFANIJA (2020) FL-ILMIJIET TAL-GORDAN: EPIFANIJA OHRA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 January 2020

Din hija il- Liturgija tal-Hadd  fuq L-Epifanija (2020)  Fl-ilmijiet tal-Gordan (Epifanija ohra )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

maghmudija.jpg

 

Kemm hi kerha l-Mewt!  Ixxoqq il-għadam, iż-żiffa tagħha.  Terribbli, l-biża’ tagħha.  Idallam, id-dell tagħha.  Hi bħall-frosta tal-argużin fuq dahar l-ilsir, il-ħsieb tagħha.  Hi bħan-niggieża ma’ sieq il-bagħal, it-tifkira tagħha, dejjem iġġiegħel lill-bniedem jerfa’ l-madmad tat-tagħbija.  Hu jipprova jaħrab, imma kollu ta’ xejn.  Jaljena ruħu, jinganna ruħu li telqet, imma hemm qegħda, siekta, tistenna, tistenna...

 

Last Updated ( Saturday, 11 January 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Jannar 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 January 2020
5_jan_20.jpg
 bullettin_05-01-2020-2000.jpg
 
IL-HADD FUQ L-1 TA’ JANNAR (2020) KRISTU MURI LID-DINJA BHALA S-SALVATUR WAHDIENI (L-EPIFANIJA)
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 January 2020

Din hija il- Liturgija tal-Hadd  fuq l-ewwel ta' Jannar (2020) Kristu muri lid-dinja bhala s-Salvatur (L-Epifanija) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

slaten_magi.jpg

 

Epifanija hi kelma Griega li tfisser “Wirja”.  Ħafna drabi kienet tintuża għal meta xi sultan kbir, jew imperatur kien jgħaddi minn xi belt biex juri ruħu lilha, jagħmel manifestazzjoni, Epifanija tiegħu nnifsu.  Il-belt kienet toħroġ bi ħġara, sa lill-morda kienu joħorġu, biex almenu darba f’ħajjithom jaraw lis-sultan, jew lill-imperatur, fi żmien meta ma kellhomx l-għerf teknoloġiku li għandna llum. 

 

 

Last Updated ( Saturday, 04 January 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Dicembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 December 2019
29_di_19.jpg
 bullettin_29-12-2019.jpg
 
IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2019) IL-FAMILJA: CELLULA TA’ MPORTANZA BLA QIES
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 December 2019

Din hija il- Liturgija ta'l-Hadd fost l-Ottava tal-Milied ( 2019 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

guzeppi_u_marija_fl-egittu.jpg

 

Ninsabu fit-tmint ijiem ta’ wara s-Solennità tal-Milied, dik li l-Knisja ssejħila l-Ottava tal-Milied, u l-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied il-Knisja għandha d-drawwa liturġika li tiddedikah lill-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Maria u Ġużeppi. Kien il-Papa Iljuni Xlll, Papa li kellu d-don li jaqra s-sinjali taż-żminijiet u ġa fi żmienu kien qed jinduna bil-kriżi tal-familja li kienet riesqa, li daħħal id-drawwa ta’ din is-Solennita fis-sena 1893.

 

Last Updated ( Saturday, 28 December 2019 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1262