A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTE) 2015 MILL-ISPIRTU TITWIELED IL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 May 2015

Din hija il- Liturgija ta' Ghid ilHamsin( Pentekoste) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

pentecost.jpg
                 Ghid il-Hamsin

 

Mill-Ispirtu twieled Ġesù Kristu u mill-Ispirtu twieldet il-Knisja li hija ġismu preżenti fid-dinja.  Mill-Ispirtu twieled Kristu bħala bniedem minn Marija li tqalet bih mingħajr l-att taż-żwieġ ma’ ebda raġel.  L-Ispirtu huwa l-Imħabba ta’ Alla li tidħol fl-Istorja tal-bniedem, tintervjeni u tinagħqad fi żwieġ mal-“Iva” tal-bniedem.  Alla u l-bniedem isiru ħaġa waħda f’Marija u l-frott hu Kristu Ġesù, l-Iben il-Waħdieni.  Dak li ma setax isir, iseħħ fl-Ispirtu li hu l-Imħabba.  L-Imħabba toħloq dak li ma jistax ikun;  toħloq mix-xejn;  għax l-Imħabba hija Alla.

 

Din l-għaqda kważi sesswali bejn Alla u l-bniedem li seħħet f’Marija, irrepetiet ruħha fil-kamra ta’ fuq fejn tnax-il raġel, flimkien ma’ Marija, li issa kienet dieħla fiż-żmien, kienu qed jistennew.  Ma kinux jafu x’kienu qed jistennew.  Ma kinux jafu x’kien il-Pjan ta’ Alla.  Kienu għaddew minn ġrajjiet kbar f’ħajjithom li b’xi mod kienu immarkawhom... imma ma kinux bidluhom.  Kienu bnedmin normali li raw ħwejjeġ kbar... l-ewwel nies li raw b’għajnejhom u missew b’idejhom il-Qawmien.  Imma bidla vera ma kinitx seħħet fihom.  Huma emmnu għax raw... kollha kemm huma, mhux Tumas biss.  Imma din il-Fidi ma kinitx biżżejjed biex tbiddel in-natura, il-qalb tagħhom.  Mhux ta’ b’xejn li l-Profeta kien karab sekli qabel: “Min jista’ qatt jifhem qalb il-bniedem?!” 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Mejju 2015
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 May 2015
 bull24_5_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Mejju 2015
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Mejju 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 May 2015
bull17-5-15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Mejju 2015
 
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA, LAPSI 2015
Written by Frans Galea   
Thursday, 14 May 2015

Din hija il- Liturgija  tas-seba' Hadd ta' l-Ghid Tlugh il-Mulej fis-Sema bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_mtella_s-sema.jpg
          Gesu mtella s-sema

 

Is-Solennità li l-Knisja tiċċelebra fis-Seba’ Ħadd tal-Għid hija ta’ importanza kbira.  Tlugħ il-Mulej fis-Sema jġib fi tmiemha l-Missjoni tal-Mulej Ġesù.  Hu ġie fid-dinja jfittex lil Adam, lill-bniedem bin-natura mwaqqa’ li qatt ma jista’ jkun ferħan; ġie jfittex lill-bniedem li nqategħtlu li wara ħajja ta’ tiġrib, inkwiet u tħassib, kellu jmut u jintemm;  il-bniedem li minħabba l-biża’ li għandu mill-mewt u t-tbatija, m’għandux saħħa jħobb lill-ieħor hekk kif inhu, lanqas lill-mara jew lir-raġel, saħansitra lanqas lil uliedu, hekk kif inhuma.  Fi Kristu, Alla ġie jfittex lil dan il-bniedem imsejken biex joħorġu mill-qabar tiegħu u jagħtih Ħajja Ġdida, jagħmlu Bniedem Ġdid.  Fi ftit kliem, il-missjoni ta’ Ġesù kienet li permezz tal-Passjoni, l-Mewt u l-Qawmien tiegħu, Hu jiġi magħmul mill-Missier, Spirtu ta’ Ħajja Ġdida, Spirtu ta’ Natura Ġdida li jinagħta lil kull min jemmen fih tassew.

 

Mela l-iskop tal-Ħajja ta’ Kristu fuq din l-art kien li jintroduċi l-Ispirtu s-Santu fil-bnedmin.  Dan l-Ispirtu jnissel fina Ħajja Ġdida, fejqan minn ġewwa, mentalità għal kollox differenti minn ta’ qabel, kapaċità ġdida li nħobbu saħansitra lill-għadu tagħna.  Dan hu l-bniedem li kellu f’moħħu l-Missier meta wettaq il-ħolqien.  Bl-invażjoni ta’ dan l-Ispirtu fil-bniedem, il-Missier ikun qed ireġġa’ lura l-ħlejqa tiegħu lejn l-oriġini, lejn kif kien qabel il-waqgħa fil-Ġnien tal-Għeden.  Dan hu Pjan meraviljuż, għoli u qaddis li l-Missier għandu għal kull bniedem. Hu xogħol bizzilla, intrikat u maħdum mit-Trinità Qaddisa.  Huwa l-Missier li jibgħat lil Ibnu Salvatur li, permezz tal-Ispirtu s-Santu, jagħti natura ġdida lill-bniedem.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Mejju 2015
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 May 2015
 bull_10_5_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Mejju 2015
 
IS-SITT HADD TAL-GHID, 2015 GHANDEK FIDI JEKK GHANDEK L-IMHABBA
Written by Frans Galea   
Thursday, 07 May 2015

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd ta'l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa.

st_john_evangelist.jpg
    Ikona ta' San Gwann l-Evangelista

 

Il-Fidi fi Kristu mqajjem mill-mewt tinagħraf mill-Imħabba. L-Imħabba hi l-frott naturali tal-Fidi Nisranija.  Jista’ jkollok kultura, tradizzjonijiet, drawwiet, knejjes u arti mill-aqwa... jekk ma tirrenjax l-Imħabba m’hemmx Fidi.  Ħafna jgħidu: kif tista’ tħobb lil min jagħmillek id-deni?  Għandhom raġun!  Ma tistax!  L-Imħabba lejn l-għadu hi mpossibbli għan-natura umana, għan-natura mwaqqa’ li writtna mingħand Adam.  Kristu biss kapaċi jħobb lill-għadu u din l-Imħabba tant hi ta’ barra minn hawn li tissupera l-mewt, anke l-mewt fiżika.  L-Imħabba fil-qies tas-salib (lejn l-għadu) ma tista’ qatt tintrebaħ mid-dnub (il-mewt hija l-frott u l-effett tad-dnub).  L-Imħabba li m’għandha l-ebda dnub tegħleb lid-dnub.  Kristu jirbaħ lill-mewt.

 

Imma l-kbir hu li din l-Imħabba ma tridx tibqa’ biss fi Kristu.  Din l-Imħabba hi l-unika Ħajja.  Barra minn din l-Imħabba hemm biss ħlejjaq li jeżistu u daqshekk.  Jeżistu biex imutu.  Għalhekk din l-Imħabba trid li tinagħta lil min jixxennaq għaliha.  Din l-Imħabba hija Kristu u Kristu (barra li għandu ġisem glorjuż) huwa Spirtu li jinagħta lil minn jemmen fiH, lil min jixxennaq biex jikber fil-Fidi fiH.  Qabel ma rċivew dan l-Ispirtu, l-Appostli ma kellhom bl-ebda mod il-qawwa li jħobbu lil min jippersegwitahom, imerihom, jagħmlilhom l-inġustizzji.  Kienu bħalna.  Kienu semgħu ħafna ħwejjeġ sbieħ fi tliet snin ma’ Ġesù, imma meta ġildhom kien fil-periklu, dabbru rashom.  Natura mwaqqa’ li ma tistax tħobb għax tibża’.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 636
© 2015 www.xewkijaparish.org