A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Novembru 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 November 2015
bullettin_29-11-2015-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Novembru
                            2015
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2015-16) IL-BNIEDEM LI JISTENNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 November 2015

Din hija il- Liturgija  ta' l-ewwel Hadd ta' l-Avvent ( 2015-16)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 
 

Hieni l-bniedem li jistenna ħwejjeġ kbar mingħand il-Mulej.  Il-bniedem li jħares lejn is-sema bħalma l-qaddej iħares lejn sidu, bl-għajnejn tal-qaddejja li tħares lejn sidtha, huwa l-bniedem umli, l-bniedem ‘ċkejken’, li l-Mulej baxxih, tah spirtu fqir, temgħu l-imrar tal-falliment, biex ineżżgħu mill-kburija li kull bniedem jitwieled biha.  Lil dan il-bniedem, id-dinja ssejjaħlu ‘miskin’ u tpoġġih fil-ġenb.  Tħares lejh b’għajnejn superjuri u tistmah ta’ xejn.  Imma min għandu għajnejn spiritwali jara fih il-bniedem li għad jistagħġeb bl-istagħġib tal-‘Mistagħġeb tal-Presepju’, li għad joqmos u jiżfen bil-ferħ li min isib lil Alla biss jaf x’inhu.

 

Lil Iżrael, il-Mulej saffiħ permezz tal-Istorja.  Għaġnu bħalma l-fuħħari jagħġen ċappa tafal iebsa u bla sura.  Għafsu u ramblu sakemm qalbu rtabet bħalma jirtab it-tafal meta jkun niedi sabiex bih ikun jista’ jagħmel biċċa xogħol li tgħammex l-għajnejn.  Minn Iżrael ħareġ fdal fidil, fdal fqir, fdal umli u ċkejken, nies li kienu jissejħu l-“anawim”.  Kienu ftit fin-numru imma bihom ried jaħdem Alla biex iħejji poplu għalih. 

 

 

Last Updated ( Saturday, 28 November 2015 )
Read more...
 
'' Jum ix-Xewkija 2015 '' Quddiesa fil-Knisja Rotunda ghal-erwieh Xewkin
Written by Frans Galea   
Friday, 27 November 2015

Illum il-Gimgha 27 ta' Novembru 2015, il-Kunsill Lokali tax-Xewkija ser jaghmel Quddiesa fir-Rotunda b'sufragju tax-Xewkin mejtin. Il-quddiesa tibda fil-5.15pm u ix-Xewkin huma mistiedna jattendu. il-quddiesa qed issir fl-okkazzjoni tat337 sena mit-twaqqif tal-Parrcca tax-Xewkija.

 
 

 

 
DVD tal-Pussess ta' l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 November 2015

Ser johrog DVD tal-pussess ta' Mons. Daniel Xerri bhala Arcipriet tax-Xewkija. Dawk kollha li jixtiequ jixtru dan d DVD ghandhom jimlew il-formola jew ikkellmu lil Arcipriet. Il-prezz huwa 10 Eurus.

 

 

Jekk tixtieq tordna DVD tal-Pussess tal-Arċipriet Daniel Xerri, li sar fit-8 ta' Novembru li għadda, tista' timla din il-formula u titfagħha fil-letterbox tad-Dar Parrokkjali. Se jkun jikkonsisti f'sett ta' żewġ DVDs ta' siegħa u nofs -il wieħed. Prezz: €10, li jitħallsu meta jinġabru l-kopji.

 

Isem u kunjom:              ________________________________________________

Indirizz:                         ________________________________________________

Telefon / mobile:            ________________________________________________

Numru ta' kopji:             __________

 

Tista' wkoll tordna billi tibgħat id-dettalji tiegħek permezz ta' email fuq dan l-indirizz: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Jista' jkun rigal sabiħ biex nibagħtuh lill-emigranti tagħna...

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Novembru 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 November 2015
bullettin_22-11-2015-1000.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Novembru
2015
 
L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2015) KRISTU TASSEW SULTAN TA’ KOLLOX?
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 November 2015

Din hija il- Liturgija tat-Tlieta u Tletin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

is.jpg
                           Kristu Sultan

 

Meta s-slaten u l-irġejjen kienu għadhom moda, u tista’ tgħid kull pajjiż kellu xi re jew reġina, kien mod naturali għall-Knisja li tlibbes b’dan l-unur il-figura tas-Salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu.  Din hija ideja anke biblika għax jekk Kristu kienx Sultan jew le kien is-suġġett tad-diskors bejn Kristu u Pilatu ftit sigħat qabel l-għotja tiegħu fuq il-Kalvarju. Infatti Kristu ddefenda t-titlu li hu kien Sultan; ma ċaħdux imma kkwalifikah, fissru.  Hu qal li ma kienx Sultan ta’ din id-dinja.  Naturalment, Pilatu ma fehmux, bħalma ma fehmuhx l-appostli u anke dawk ta’ kontrih.  Infatti l-akkuża mdendla fuq rasu fuq is-salib kienet li hu ried jagħmel lilu nnifsu sultan minflok Ċesari.

 

Illum is-slaten ftit li xejn għadhom moda u nistaqsu:  “Għad għandu sens meta  nagħtu dan it-titlu lil Kristu?”  Għandu u kif!  Sultan huwa dak li jikkmanda u jiddomina kollox, fil-kas ta’ Kristu, l-ħolqien kollu.  Il-Knisja temmen u tiċċelebra l-fatt li bil-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien tiegħu, bir-rebħa tiegħu fuq l-ikbar għadu li għandu l-bniedem li hi l-mewt, Kristu hu tassew Sultan u Sid ta’ kollox.  Imma l-Knisja wkoll tistedinna li nirriflettu sewwa u b’sinċerità fuq dan u anke npoġġu mistoqsijiet li jinkwetawna u jittentaw il-Fidi tagħna.  Kif inhi din li Kristu huwa Sultan ta’ kollox, anke Sid l-Istorja, jikkmanda l-Istorja, jwassal l-Istorja tal-bniedem u tiegħi personali fejn irid Hu?  Għax jekk inħares madwari ma narax ħlief straġi u taħwid  fid-dinja, waqt, li,ngħiduha kif inhi, anke l-Istorja personali tagħna tgħaddi minn ħafna twegħir, inkwiet, inċertezzi u kull tant anke traġedji.  Issa jekk Kristu huwa Imħabba, fejn hi l-preżenza tiegħu f’dan kollu?  Jew hu Sultan li tilef il-kontroll bħalma ħafna drabi kien jiġrilhom is-slaten tad-dinja?

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 735
© 2015 www.xewkijaparish.org